บริการของเรา

服务保障 文章 (1).jpg


ทีมออกแบบ อีตอง จะปรับแต่งแผนการออกแบบพื้นที่สำหรับลูกค้าและดำเนินการวางแผนและออกแบบ รวมถึงที่ปรึกษา การวางแผนโดยรวม การออกแบบอวกาศ การวิเคราะห์การจราจร สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุน และแบบก่อสร้างตามสถานการณ์จริงของโครงการและความต้องการของลูกค้า ทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพจะแนะนำการติดตั้ง
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)