แนะนำโรงงาน

การผลิตแบบบูรณาการของอาคารบ้านเคลื่อนที่แต่ละอาคารที่สร้างโดย อีตอง ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ที่สร้างสรรค์และความรู้สึกทางเทคนิค ผลิตภัณฑ์มาพร้อมกับกระแสและหัวข้อของตัวเองที่วางอยู่ในจุดชมวิวหรือถนนเชิงพาณิชย์ในฐานะ ไอพี ทำให้ตัวเองเสริมสภาพแวดล้อมโดยรอบ . ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีตอง ให้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวิจัยทางเทคนิคและการพัฒนาตลอดจนแนวคิดการออกแบบขั้นสูงเพื่อเสริมสร้างและเน้นความโดดเด่น"ไมโคร"และ"มือถือ"ลักษณะของผลิตภัณฑ์รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)